-Formimi i nje kompanie dhe sherbimet qe lidhen me fillimin e biznesit – bashkimet dhe blerjet, - kontrolli financiar…

Keshillim i pergjithshem fiskal – sherbime per kompanite e ndodhura jashte – transferimi I cmimit – taksimi I dyfishte – planifikimi fiskal…

Legjislacioni tregtar, - apelimet administrative, - legjislacioni I punes, - kontraktimi, - legjislacioni i konkurrences…

Mesazhi i CEO

Ne kemi kenaqesine tju ofrojme juve nje tur prezantues te biznesit tone. Ne brendesi te kesaj faqeje ju do gjeni nje permbledhje te asaj qe ne jemi, te vlerave tona dhe te fushave kryesore te ekspertizes. Duke e rritur biznesin tone se bashku me tuajin, duke gjetur fusha te reja bashkepunimi bazuar ne nevojat e tregut, duke ju sherbyer juve sipas standarteve me te mira te kerkuara; ky eshte angazhimi yne me ju!

Klientet tane